Povědomí o sebeřízeném vzdělávání roste

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Před pár lety základní školy na svých webech nerozlišovaly mezi sebeřízeným vzděláváním, skutečně respektujícím přístupem vůči dětem a čímkoli dalším. Informace na webech škol přetékaly pojmy jako svoboda, zodpovědnost, bezpečné prostředí, respektující přístup.

V průběhu času dochází ke změnám. Sebeřízené vzdělávání a jeho formy jsou v povědomí lidí. Do té míry, že základní školy začínají přístupy vůči dětem rozlišovat a nazývat je pravými jmény.

A co je podstatné, dokonce na svých webech informují o tom, jaký přístup rodičům dětí nabízejí. Aby nebylo pochyb, jaký přístup k dětem považují dospělí u nich ve škole za vlastní.

Od předstírání respektu vůči důstojnosti dětí k transparentní nabídce toho, že s donucením se počítá. To je pro mě významný posun. To je myslím fér.

Citace z webu ZŠ Archa: Jak je dítě donuceno učit se něco, co nechce?

U učiva, které dítěti nepřipadá zajímavé, je důležité vysvětlit mu jeho smysl. Když dítě rozumí tomu, proč je důležité, aby něco umělo, naučí se to, i když ho to třeba nebaví. Navíc nejsme svobodná škola a dítě u nás nemá volbu, že nic dělat nebude. Pokud si samo smysluplnou práci nevybere, nabídne mu nějaké alternativy učitel. Není tedy možné, aby nějakou klíčovou “povinnou” látku dítě vynechalo. Volnost má jen v tom, že si k ní může dojít vlastním tempem bez ohledu na tempo spolužáků.

https://zsarcha.edupage.org/a/casto-kladene-dotazy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.