¦→ letní pobyt pro příznivce sebeřízeného vzdělávání

Všichni, kdo objevujtete sebeřízení, učíte se respektující komunikaci, nebo jsou vám blízké principy sebeřízeného vzdělávání, rozmanité způsoby vnitřně řízeného učení, pojeďte s námi.

Termín a místo letního pobytu 2024 budou upřesněny.

KAM VÁS ZVEME & CO TAM MŮŽETE ZAŽÍT

Sejdeme se na adrese:

Hrajeme si, diskutujeme, vaříme, muzicírujeme, pořádáme pro sebe navzájem workshopy, besedy, přednášky a děláme „nic“.

Znáte, jaké to je, když skutečně nic nemusíte, ale současně můžete opravdu cokoli, pokud tím někomu neubližujete?

KOMU JE POBYT URČEN

Dětem, dospívajícím, dospělým.

MÁ AKCE NĚJAKÁ PRAVIDLA?

Ať jste kdekoli na cestě k sebeřízení, jste vítáni. Řiďte sebe. Vaše tělo a čas patří vám. Využití vašeho času je vaší zodpovědností. Dobrovolně se podílejte na čemkoliv, co vám dává smysl.

Všímejte si, jak se cítíte, co potřebujete a komunikujte, pokud se potřebujete dozvědět, jak se cítí a co potřebují ostatní. Je pro nás důležité vytvářet bezpečné prostředí v souladu s principem nenásilí.

KAM SE MŮŽETE OBRACET PRO INFORMACE

misha.rerichova@gmail.com nebo na web Aliance pro sebeřízené vzdělávání.

KDE NAJDETE CENU A JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT

Informace o cenách, detaily k organizaci a přihláška.